Poštové skupinové schránky s bezkľúčovým otváraním


Doposiaľ sa poštové schránky zamykajú lacným zámkom a preto jeho životnosť

vzhľadom na cenu nie je dostatočná čo vlastníkom bytových domov znepríjemňuje otváranie poštových schránok. Okrem tejto skutočnosti musí mať vlastník prítomný ďalší kľúč na zväzku kľúčov. Stratu kľúča musel vlastník riešiť výmenou celého zámku a nezriedka dochádza aj k poškodeniu dvierok

Na adresné otvorenie bezkľúčových poštových schránok sa používa elektronický kľúč /čip/ ktorým súčasne otvárate vchodové dvere a to iba priložením čipu na čítačku /reader/ podobne ako sa prikladá čip ak potrebujete otvoriť vchodové dvere. Čítačka je umiestnená v tesnej blízkosti poštových schránok, ale môže byť aj na inom mieste

Po priložení čipu na čítačku sa dvierka automaticky otvoria a po výbere obsahu jednoducho dvierka iba dotlačíte a poštová schránka bude zabezpečená.