tl_files/Galeria/SAM_8365.JPG

 

tl_files/Dokumentacia/Dverova lista.JPG

Elektromagnetické prídržné magnety EMZ


Elektromagnetické prídržné magnety /zámky/ majú oproti iným typom zámkov nesporné  výhody

  • sú bez mechanických častí a preto je zaručená ich dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri frekventovanom otváraní dverí
  • odolávajú prudkým nárazom a zabezpečovacia sila jedného zámku je až 300 kp
  • pri násilnom otvorení dverí zostáva zámok nepoškodený
  • na dvere môžu byť inštalované viaceré, odporúčané sú dva elektromagnetické zámky, čím sa dosiahne vyváženosť zabezpečovacej sily
  • poskytujú kontrolu a signalizáciu stavu dverí (otvorené-zatvorené) .

 a navyše zlepšujú funkčnosť samozatvárača, pretože telo zámku a nárazová platnička majú schopnosť samo-priľnutia, čiže ak má samozatvárač tendenciu nedovierať dvere, elektromagnetický zámok pritiahne pohyblivé krídlo dverí a dvere zabezpečí. Svojimi vlastnosťami vyhovujú predpisom o zabezpečení únikových ciest podľa príslušného zákona.

Nevýhodou týchto zámkou je, že ich dodatočná montáž je zložitejšia ako výmena , alebo montáž klasického elektrického zámku. Použitie EMZ si vyžaduje konštrukčné zásahy do pôvodných dverí.

Tu je potrebné povedať, že na tento účel sú vhodné iba hliníkové, alebo pôvodné oceľová dvere. Pri tomto spôsobe otvárania dverí sa na výstupe z objektu musí použiť odchodné tlačítko , alebo pohybový snímač pracujúci na princípe radaru, ktorý po detekcií osoby v blízkosti dverí ich odblokuje.

Použitím EMZ vstupné dvere nepotrebujú kľučky, zámkovú vložku, zámok, ale iba vhodné rukovete , pretože všetko zabezpečia prídržné elektromagnety.


 

 
tl_files/Dokumentacia/Dokumentacia_1/Galeria/Madlo nerezove.JPG