Prístupové systémy DiS

Systém dotykových elektronických kľúčov je založený na technologií iButton. Táto technologia je upravená pre požiadavky kontroly vstupov do bytových domov . Tento systém sa v praxi osvedčil hlavne pre svoju robustnosť a odolnosť proti hrubému zaobchádzaniu, pretože v exteriovej časti sa nachádza iba dotyková plocha vložená do robustnej hlinikovej chráničky a elektronická operačná jednotka je umiestnená mimo dosah a na bezpečnom mieste.
Systém DiS pozostáva z dotykovej plochy dôsledne chránenej proti točeniu opaľovaniu a vytrhávaniu a elektronickej jednotky, ktorá je ako samostatný celok s vlastným napájacím zdrojom a tieto komponenty sú prepojené v najjednoduchšom prípade iba dvojlinkou

Jednoduchý prístupový systém DiS01

Technické údaje:

 • výstup pre EZ 12V AC
 • spínací kontakt 5A
 • galvanická oddelený vstup ovládania
 • max. počet uložených kľúčov  400
 • funkcia MASTER (doplňovanie kľúčov na mieste)
 • archivácia databázy do externej EEPROM
 • vytvorenie nového MASTRA
 • nulovanie celej databázy


 

tl_files/Obrazky DiS/DiS01.jpg

Schéma pripojenia DiS 01

 

Prístupový systém DiS 02   

Technické údaje:

 • výstup pre EZ 12V AC
 • spínací kontakt 5A
 • galvanicky oddelený vstup ovládania
 • max. počet uložených kľúčov  700
 • nočný režím otvárania dverí
 • funkcia MASTER (doplňovanie kľúčov na mieste)
 • databázový archivačny a ovládací program ODiS
 • prepojenie DiS02 s PC cez sériové rozhranie
 • funkcia nočného režimu (povolenie , alebo zakázani otvárania z domáceho telefónu)
 • funkcia nočného režimu je signalizovaná aj zmenou farby Led

Prístupový systém DiS 02 v spojení s programom ODIS dáva možnosť spravovať databázu kľúčov jej archiváciu a poskytuje dalšie funkcie

 

tl_files/Dokumentacia/Dokumentacia/Snimek 011.jpg

Schéma pripojenia DiS 02

Program ODIS

Prístupový systém DiS03   

Technické údaje:
 • napájací zdroj 12V 5A
 • výstup pre EMZ 12V DC
 • 1x prepínací kontakt 8A
 •  vstup pre dotykovú plochu
 • galvanický oddelený vstup ovládania
 • signalizácia zatvorených dverí
 • nočný režím otvárania
 • max. počet uložených kľúčov  700
 • funkcia MASTER (doplňovanie kľúčov na mieste)
 • databázový archivačny a ovládací program ODiS
 • prepojenie DiS s PC cez sériové rozhranie

Prístupový systém DiS 03 je určený hlavne pre ovládanie dverí s  prídržnými elektromagnetmi 1x 300 alebo 2x300 kg. Pre napájanie elektromagnetov je použitý stabilizovaný napájaci zdroj 12V 5A

tl_files/Obrazky DiS/DiS03.jpg

Schéma pripojenia DiS 03